Kurumsal Değerlerimiz

Vizyon
Teknolojinin imkanlarından faydalanarak hizmet verdiğimiz bölgelerde pazar lideri ve değişim öncüsü olmak.

Misyon
Paydaşlarının memnuniyetini ve topluma katkı sağlamayı amaç edinerek güçlenmek ve kooperatifçiliği etkili temsil etmek.

Temel Değerlerimiz
Güven
Yenilikçilik
İnsan Odaklılık