BEKalite

Kalite Mesajımız

BEK'te sürekli gelişme felsefesi amaç edinilerek bu felsefenin kurum kültürü olarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Sürekli öğrenen bir organizasyon olarak kalite yolculuğumuzda bilgi ve deneyimlerimizi zenginleştirerek, iş mükemmelliğine sağlam adımlarla ilerliyoruz. Sektöründe güçlü ve kalıcı olabilen, yaptığı işte farklılık yaratan, rekabet edebilen, teknolojiye ayak uydurarak bilgi sistemlerini doğru kullanan, çalışanlarının bireysel ve mesleki gelişimini ön planda tutan, iş ortakları ile birlikte büyüyen ve verimliliği esas alan bir kurum olarak rekabet içerisinde fark yaratan lider konumumuzun sürekliliğini koruyoruz.

Toplam Kalite Yönetimi ile başlayan yönetim felsefemizdeki değişimi; EFQM Mükemmellik Modeli ile anlayışlarımıza yeni yaklaşımlar katarak ve kalitenin yaşam biçimimiz haline gelmesini sağlayarak yönetiyoruz. Değişen ve koşulları gittikçe ağırlaşan rekabette yeni iş modelleri ve stratejileri geliştirip, sermayenin güçlenmesi ve bağımsız yapının korunması için gereken her türlü yeniden yapılanma ve örgütlenme çalışmalarını hayata aktararak ortak başarıyı elde ediyoruz. Paydaşlarımızın dengeli mutluluğu için, Entegre Yönetim Sitemimiz ile hizmet kalitesinde, çevre ve iş sağlığı alanlarında sistematik ve sürdürülebilir yönetim anlayışı sağlıyoruz. Yaşam kalitesini, her alanda öncelikli olarak ele alınması gereken bir konu olarak değerlendiriyoruz. Merkezinde insanın durduğu yaşam kalitesini, bireyin ve toplumun sürekli gelişimini sağlayarak arttırıyoruz.

Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarımız doğrultusunda, sektör ve toplum içerisinde etkileşim içinde olduğumuz geniş kitleye karşı sorumluluklarımızın bilinci ile etkili ve verimli iş sonuçları üretiyoruz. Bu sonuçların, faaliyet bölgemizde rekabet üstünlüğü olarak yansımalarını alıyoruz. Kurumsal performansımızı hedeflerimiz doğrultusunda ve karşılaştırmalı olarak izleyerek planlı adımlarla büyüme istikrarı gösteriyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana, tüm paydaşlarımızın gereksinim ve beklentilerinin yerine getirilmesini ve memnuniyetlerinin sağlanmasını amaç edinen anlayışımızı bundan sonra da tüm kararlılığımız ve çalışanlarımızın tam katılımıyla devam ettireceğimize inanıyoruz. 1979'dan günümüze dayanışmanın en güzel ve köklü örneklerinden birini oluşturan BEK'e emek veren tüm paydaşlarımıza ortak başarımızdaki payları için teşekkür ediyoruz.