Risturn

Birlikte Üretip, Birlikte Paylaşıyoruz…

Risturn, kooperatif ortakları için her yönüyle 'Mali Avantaj', kısaca ilave iskonto demektir. Benzer alanda kooperatifler haricinde hiçbir işletmenin sunmadığı bu kazanım ile kooperatifimiz elde ettiği net kârın bir bölümünü risturn adı altında ortaklarına dağıtmaktadır.

Ortaklarımız kooperatifimizden yaptıkları alışverişle ilacı en uygun koşullarda alırken aynı zamanda bir birikim oluşturmaktadır.