BEK Akademi

Değişen dünyaya adapte olabilmek, bilimsel ve teknolojik konjonktüre uyum sağlayabilmek adına eczacılık sektöründe süregelen gelişimi amaçlayan BEK Akademi, öğrenme deneyimi sunan bir eğitim platformudur. Sağlık sektörü alanında uzman akademisyen ve konuşmacılar aracılığıyla interaktif ortamda seminerler sunarak, sektörel değişimlere hızlı ve gerçekçi bir adaptasyonun oluşmasına katkı sağlar. 

Profesyonel bilgi akışına zemin oluşturan BEK Akademi, eczacılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eczacı ve eczane teknisyenlerinin danışan rolünü güçlendirir, markalar ile işbirliği yaparak ürünler hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirir, bir bilgi fabrikası gibi faaliyet göstererek geleceğin eczacılarına ve eczacılık fakültelerinden yeni mezun olmuş meslektaş adaylarına güncel bilgileri elde etmelerine yardımcı olur. Bunun yanı sıra tüm sağlık sektörü çalışanlarının da seminerlerden faydalanmasına olanak tanıyarak geniş bir kitleye hitap eder.

BEK Akademi'ye ulaşmak için tıklayınız akademi.bek.org.tr