TEKB'nin Kooperatifçilik Günü Kutlama Mesajı

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününüz, 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılınız Kutlu OlsunDeğerli meslektaşlarım;

Günümüzde, dünyadaki sermaye yoğunlaşmasının geldiği boyut, bireyleri edilgenleştiren, onları birer tüketim aracı olarak gören durumdadır. Bu yoğunlaşma öyle bir haldedir ki, küçük sermaye sahibi kişilerin bağımsız kalma, kendi öz sermayesi ile iş yapma şansı nerde ise kalmamıştır. 1970’li yılların sonunda, eczacının ilaca ulaşmada büyük sorunlar yaşadığı, üretici ve depocu karşısında edilgenleştiği dönemde, toplumsal düşünceyi, bireysel davranış önüne koyan meslaktaşlarımızla eczacı kooperatifleri kuruldu.

Özellikle 1980 ile 2000’li yılların ilk yarısına kadar olan dönemde yaşanan yüksek enflasyon eczane sermayesini eritmekte ve eczacının yıllar içersinde yok olma sürecini bitirmekte idi. Bu dönemde kooperatifler surşarj yapmayarak eczanede sermaye erezyonunu engellemiş bunu bir sistem olarak kabul ettirerek diğer yapılarında uygulamasını sağlamıştır. İlaca ulaşmada güvenli bir kanalların oluşmasının yanında sağlanan bu değer, eczacının bugünkü varlığının temel taşı olmuştur.

Eczacı kooperatifleri; direkt kazancı öncelemeyen, eczacının hak ve menfaatlerini koruyan yapılardır. Kooperatifler sermaye yoğunlaşmasını (hisselerinin bir kişinin elinde toplanmasına engel olan yapılardır) Böylelikle birileri tarafından ele geçirilmesi imkansız olan ortaklarına hizmeti sürekli gerçekleştirmek durumunda olan karlı yapılardır.

Eczacı Kooperatifleri; daha karlı yatırım alanları bulduğunda mevcut yapıyı satıp diğer alana yatırım yapmayan yapılardır. Eczacı kooperatifleri; ortağı eczanenin çağın gereklerine uygun şekilde yapılanmasına, yeni ve karlı ürün tedariğine kadar sorumluluk duyan yapılardır. Eczacı kooperatifleri;eczacıların birlikte ürettiği, ürettiklerini paylaştıkları yapılardır.

Değerli meslektaşlarım; eczacılık mesleği büyük bir baskı altında kritik bir dönemden geçmektedir. Bu dönem eczacılık tarihi boyunca yaşanmamış bir dönemdir. Bugün hepimiz geçmiş dönemde yapmamız gereken ancak yapamadığımız çalışmaların pişmanlığını hissediyor olabiliriz. Bu en bunalımlı dönemden sıyrılmanın yolu yine örgütlü davranmaktan ve örgütlerimize sahip çıkmaktan geçmektedir.

Değerli meslektaşlar;

2012 yılı Uluslar arası Kooperatifler yılı olarak belirlenmiştir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kalkınmanın gerçekleşmesinde kooperatifçiliğin en önemli kurumlar olduğunu görmek mümkündür. (Almanya,Hollanda, İsviçre, Fransa gibi ülkeler) Sermaye gruplarının hakimiyetine karşı durmak ancak ve ancak kooperatif örgütlenmesi ile mümkün olacaktır. Eczacılar da geleceğini kooperatif çatısı altındaşekillendirecektir.

2012 yılının umutlarınıza ulaştığınız bir yıl olmasını dilerken, 21 ARALIK DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜNÜZ, 2012 ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILINIZI KUTLARIZ.

Saygılarımızla

Ecz. Abdullah ÖZYİĞİTTüm Eczacı Kooperatifleri BirliğiYönetim Kurulu Başkanı