TEB Duyurusu: Stok Zararlarını Karşılamayan Firmalar Hakkında Değerlendirme 2

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014

*İnternet sayfamızda 04.08.2011 tarihinde, “Stok Zararlarını Karşılamayan Firmalar Hakkında Değerlendirme” başlığı ile yayınladığımız yazıda; süreç hakkında bilgilendirme yapmış, yükümlü olmalarına rağmen ödeme gerçekleştirmediğini tespit ettiğimiz firmalar hakkında gerekli incelemelerin ve çalışmaların ivedilikle başlatılmış olduğunu duyurmuştuk.

Bu duyurumuza istinaden, Basel İlaç firması, Bakırköy 27 nci Noterliği kanalıyla tarafımıza ulaştırdığı İhtarname ile, yazımızda ifade edildiğinin aksine, stok zararlarının kendileri tarafından karşılandığını belirtmekte, stok zararlarını karşılamayan firmalar hakkında yapmış olduğumuz duyurunun internet sayfamızdan kaldırılmasını talep etmektedir.

Birliğimiz, 04.08.2011 tarihli duyuruda, Bölge Eczacı Odalarını ve tüm meslektaşlarımızı süreç hakkında bilgilendirmiş ve yapmış olduğu tespitleri eczacı kamuoyu ile paylaşmıştır. Türk Eczacıları Birliği, yasası gereği üyelerinin menfaatlerini korumak ile mükellef bir meslek örgütü olarak, eczacılarımızın uğradığı zararların tazmini yönünde bugüne kadar olduğu gibi bugün de her adımı atmaya hazırdır.

İhtarnamenin Birliğimize ulaşmasının ardından ecza depoları ve kooperatiflerden, Basel firmasının, stok zararlarını karşılama durumu hakkında güncel bilgi istenmiştir. 09.08.2011 tarihinde, bazı ecza depoları ve kooperatifler tarafından yapılan bildirimler, adı geçen firma ve bu firma ile organik ilişkisi olduğu düşünülen diğer firmaların ITS sistemine giriş yapan meslektaşlarımızın zararlarının karşılanması için depolara/koop.lara ödeme yaptığı şeklindedir. Bu bildirimlerde, ilgili firmaların, yalnızca İTS aracılığıyla bildirimde bulunan meslektaşlarımızın zararlarını karşılamak yönünde bir işlem yaptıkları ve ITS sistemine giriş yapmayan meslektaşlarımızın stok zararlarını telafi etmek noktasında bir adım atmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu durumda, ITS sistemine giriş yapan ve yapmayan tüm meslektaşlarımızın fiyat düşüşü ve KKİ artışlarından kaynaklanan stok zararlarının ivedi olarak tazmin edilmesi için, başlatmış olduğumuz inceleme ve araştırmalarımızı sürdüreceğimizi ve sonuçlarının Bölge Eczacı Odaları ve tüm meslektaşlarımız ile paylaşılacağını duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Basel Firması tarafından gönderilen ihtarname için tıklayınız