TEB Duyurusu: Stok Zararlarını Karşılamayan Firmalar Hakkında Değerlendirme

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014

*

Konu: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün “Fiyat farklarının telafisi hakkında duyuru” konulu yazısına rağmen, eczacılarımızın stok zararlarını karşılamayan firmalar hakkında.Bilindiği gibi 2010 Yılı Aralık ayında meydana gelen ilaç fiyat düşüşü ve KKİ artışı düzenlemelerinden etkilenen ilaçlar nedeniyle eczanelerde oluşan stok zararlarının ilgili ilaç firmalarınca telafi edilmesi için, meslektaşlarımız tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan stok zararı bildirimlerine istinaden, ilaç firmaları tarafından yapılacak fiyat farkı ödemeleri hakkında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 18.02.2011 tarihinde Bakanlığın resmi internet adresinde bir duyuru metni yayınlanmış, bu duyuru 18.03.2011 tarihinde yinelenmişti.Gelinen süreçte, stok zararlarının Pfizer ve Servier firmalarınca, yapılan bildirimler doğrultusunda karşılandığı, bu gün itibariyle ise otuzdokuz firma dışındaki ilgili tüm firmaların eczacı stok zararlarını karşılamaya başladıkları tespit edilmiştir. Yükümlü olmalarına rağmen, eczacı stok zararlarını henüz karşılamaya başlamayan bu otuzdokuz firma hakkında yaptığımız araştırmada, Basel, Celtis, İntegri, Mentis, Novitas, Nuvomed, Opto, Salutis, ULM, Vitalis isimleri ile faaliyet gösteren on firmanın, eczacılarımızın stok zararlarını karşılamamalarının yanı sıra tek tek tüm ilaçlarında da, aynı ilaç alım koşullarını belirledikleri tespit edilmiştir.Bir diğer ifadeyle, Sağlık Bakanlığı’nın resmi duyuruları ile konu hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen yükümlüklerini yerine getirmekten kaçınan bu on firma,  ilaç alım koşullarını belirlerken de benzer bir birliktelik örneği sergilemektedir.IMS veri bankasında bu on firmanın arasında organik bir ilişki olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Eylem birliği içinde olabilecekleri düşünülen adı geçen on firmanın eczacılarımıza sunmuş oldukları ilaç alım koşulları, zaman kaybetmeksizin derinlemesine bir incelemeye tabi tutulacaktır.Eczane stok zararlarını karşılamayan tüm firmaların mevcut durumları ve sunmuş oldukları ilaç alım koşulları incelemeye alınmış olup, bu çalışmaların ivedilikle bitirilerek, gerekli tüm yasal tedbirlerin hayata geçirilmesi için Odanız bilgilendirilecektir.Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.Uzm. Ecz. Harun KIZILAYGenel SekreterTürk Eczacıları Birliği