TEB Duyurusu: İTS'ye yapılacak bildirim işlemleri hakkında

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014

İlaçta Durum Komisyonunun 11.11.2011 tarihinde yaptığı değerlendirme ile ilgili bilgiler, aynı tarihli duyuru ile www.teb.org.tr üzerinden paylaşılmıştı.

10 Kasım tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan düzenleme ve İlaç Fiyat Kararnamesi ile, fiyat düşüşlerinden kaynaklanan stok zararının İTS’ye bildirilmek kaydıyla ilaç firmaları tarafından karşılanacağı belirlenmiştir. İlaçta Durum Komisyonu, KKİ artışından kaynaklı stok zararının da telafisi noktasında aynı yöntemin izlenmesi gerektiğini değerlendirmiştir. İlaç fiyat düşüşü ile KKİ artışından etkilenen ilaçlara ait listeler duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Fiyat Kararnamesinde yapılan düzenleme ile fiyatı değişecek ilaçlara ait liste, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan listeye uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, Genel Müdürlük tarafından, sözkonusu listeye yapılabilecek firma itirazları için 5 iş günü süre tanındığından bu listelerde değişiklik olması olasılığı bulunmaktadır.

Diğer yandan, Kamu Kurum Iskontosu değişen ilaçlara ait liste de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından henüz yayınlanmamış olup, yazımız ekinde yer alan liste, Birliğimizin ilaç bilgi kaynakları kullanılarak hazırlanmıştır. Açıklanan nedenlerle, her iki listede de değişiklik olması olasılığı sözkonusu olup, nihai listeler, ilgili Kurumların duyuruları doğrultusunda güncellenebilecektir.

Meslektaşlarımızın, bu listelerde yer alan ilaçlar ile sınırlı olmak üzere İTS üzerinden stok bildiriminde bulunması ve bu bildirimi İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde (18 Kasım 2011 Cuma günü saat 08.00’a kadar) tamamlamaları çok büyük önem taşımaktadır.

Bildirimler, eczacılarımız tarafından, kullanmakta oldukları eczane otomasyon sistemi aracılığıyla yapılabilmektedir. 14.11.2011 Tarihinde yapılan TEBEOS versiyon güncellemesinde Stok Zarar Bildirim modülü aktif edilmiştir. İlaç fiyat düşüşü ile KKİ artışından etkilenen ilaçlara ait listeler TEBEOS Veri Tabanına yüklenmiştir. Bildirim bu listelerdeki ilaçlarla sınırlı tutulduğundan, TEBEOS tarafından listelerde yer almayan ilaçlarla ilgili uyarı verilmektedir. Uygulamanın kullanımına yönelik bilgilendirme http://tebeos.teb.org.tr/y/stok_zarar_bildirimi.htm adresinde ve TEBEOS Programı içerisindeki duyurular bölümünde yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİFiyatı Düşen - KKİ artan ilaçlara ait listeler için tıklayınız