TEB Duyurusu: Beşeri ilaçların fiyatlandırmasına dair kararda değişiklik

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014

Beşeri ilaçların fiyatlandırmasına dair kararda değişiklik 10.11.2011 tarih 28108 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlandı

37.A.00.007532Ankara, 11.11.2011BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

10.11.2011 tarih ve 28108 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

Karar metni ekte yer almakta olup,  Kararın 3 üncü maddesinde yapılan düzenleme,

“(3) İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararı sonucu yapılan fiyat artışları söz konusu olduğunda, firmaların talebi halinde firmanın kendi ilaçlarına ait eczane stok bilgileri İlaç Takip Sistemi aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılır. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.” Şeklindedir.

Bu düzenleme ile, ilaç fiyat değişikliklerine bağlı olarak, eczanelerin stoklarında bulunan ilaçlar nedeniyle oluşan stok zararının telafisinin ne şekilde karşılanacağı yasal mevzuat ile belirlenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Metni için tıklayınız