Kullanılmış Araç Satış Şartnamesi

Yayınlanma Tarihi : 04.06.2018

Kooperatifimiz (S.S.Bursa Eczacılar Üretim, Temin ve Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı aşağıda markası modeli ve muhammen bedeli yazılı araçlar 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 14.00'da Kooperatifimizin İstiklal Mah. Yunuseli Bulvarı No:47 Osmangazi/BURSA adresindeki idari hizmet binası toplantı salonunda açık arttırma yapılmak suretiyle satılacaktır.

Araç şartnamesi için tıklayınız.