Kullanılmış Araç Satış Şartnamesi

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 17.11.2021

Kooperatifimiz (S.S.Bursa Eczacılar Üretim, Temin ve Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ekli dosyada markası modeli ve muhammen bedeli yazılı araçlar 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da Kooperatifimizin Yunuseli Bulvarı No:47 İstiklal Mah. Osmangazi/BURSA adresindeki toplantı salonunda açık arttırma yapılmak suretiyle satılacaktır.

Araç satış şartnamesine erişmek için tıklayınız.