Kullanılmış Araç Satış Şartnamesi 29.03.2017

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 22.03.2017

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimiz (S.S.Bursa Eczacıları Üretim, Temin ve Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı aşağıdaki linkte markası modeli ve muhammen bedeli yazılı araçlar 29 Mart 2017 günü saat 14.00'da Kooperatifimizin Hürriyet Mh. Fuat Kuşçuoğlu Cd. Havaalanı Yolu No:47 Osmangazi/BURSA adresindeki İdari Hizmet Binası Toplantı Salonunda açık arttırma yapılmak suretiyle satılacaktır.

Açık artırmaya teminat bedellerini yatıran gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. Gerçek kişilerin resimli bir kimlik ve başkası adına veya tüzel kişi vekili olarak satışa katılanların ayrıca noterden vekaletname ibrazı şarttır. Açık artırmada kazanan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatları kendi adlarına çıkartılacaktır.

Araçları görme Yeri ve Tarihi; Araçları almak üzere açık artırmaya girecek olanlar, söz konusu araçları 22/03/2017 ile 29/03/2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde BURSA ECZA KOOP. Hürriyet Mh. Fuat Kuşçuoğlu Cd. Havaalanı Yolu No:47 Osmangazi/BURSA adresindeki İdari Merkez Binanın bahçesinde görebilirler.

Muhammen bedel ve teminat; satışı yapılacak araçların KDV dahil muhammen bedelleri ve her bir araç için belirlenen teminat miktarları listesini görüntülemek için tıklayınız.