Geri

Ginkgo Biloba’ya Fitoterapotik Yaklaşım

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 31.03.2022

Ginkgo Biloba (Japon Eriği) Genel Bilgi
Ginkgo biloba L. türü bu gruptan günümüze gelen tek örnektir.  Mezozoik çağda çok fazla tür içeren grup, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın hemen her tarafında yayılmış ve ormanlar oluşturmuşlardı. Daha sonra meydana gelen iklim değişiklikleri ile ortadan kalkmışlar ve sadece Çin ve Japonya’da Ginkgo biloba L. (Çince: Gin-ko= gümüş meyve, Gin-ko= erik, badem demektir) türü ile temsil edilmektedir. Ginkgo biloba L. türü ülkemizde Batı ve Güney Anadolu’da park ve bahçelerde yetiştirilir.

Hangi Kısmı Kullanılır?
Yapraklarının içerdiği glikozitler ve terpenlerden dolayı tıp alanındaki kullanımı yaygınlaşmıştır. Yüzde 24 ginkgoflavonglikozit içeriğiyle standardize edilmiş Japon eriği ekstresinin Alzheimer hastalığının da bulunduğu birçok demans olgusunda oldukça yarar sağladığı görülmüştür. Japon eriği ekstresinin beyin işlev kapasitesini artırma yeteneğine ek olarak yaşlı hayvanlarda hipokampüste asetilkolin reseptörlerini normalleştirdiğini, kolinerjik iletimi yükselttiği ve Alzheimer hastalığının diğer birçok ana etkenlerine etki ettiği gösterilmiştir. Araştırmalar ileri düzeydeki Alzheimer hastaları için ümit verici olsa da günümüzde sadece Japon eriği ekstresi Alzheimer hastalığının başlangıç aşamaları boyunca zihinsel gerilemeyi geciktirmektedir ya da tersine döndürmeye yardımcı olmaktadır. Bu gelişme hastanın bakım evine gerek kalmadan normal bir hayat sürmesine yardımcı olabilir.
Farklı iki çift kör araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, erken evrelerdeki Alzheimer hastalığında, Japon eriği ekstresinin yararları son derece nettir. İlk çalışmada, Alzheimer hastası olan 216 hasta veya multi-infarkt demans hastasına (çoklu küçük ataklar yüzünden oluşmuş demans), 24 hafta boyunca ya 240 mg Japon eriği ekstresi ya da plasebo verilmiştir. Çalışmayı tamamlayan 156 hastadan alınan veriye göre, Japon eriği ekstresi her iki demans çeşidinin de tedavisinde son derece yararlıdır. Klinik Global İzlenim (Clinical Global Impressions; CGI) ölçeğinin yanı sıra yukarıdaki ilk çalışmada da tanımlandığı gibi, gelişmeler aynı klinik parametrelerle kaydedilmiştir. CGI’nın sonuçları, Japon eriği ekstresinin plaseboya karşı üstünlüğünü göstermektedir.
JAMA’da (Journal of the American Medical Association) yayınlanan ikinci çalışma,  ABD’de Japon eriği ekstresi üzerine yapılmış ilk klinik çalışmadır. Çalışma planı Harvard Medical School ve New York Institute for Medical School tarafından onaylanmıştır ve altı araştırma merkezi tarafından yürütülmüştür. Çalışmada 202 Alzheimer hastasına bir yıl boyunca ya Japon eriği ekstresi (günde 120 mg) ya da plasebo verilmiştir. Bu çalışmada Alzheimer hastalığında Japon eriği ekstresinin değerinin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Japon eriği ekstresi, Alzheimer hastalığını sadece dengelemekle kalmamış, aynı zamanda hastaların yüzde 64’ünün zihinsel işlevinde önemli gelişme sağlamıştır.
Alzheimer hastalığının erken evresinde yarar sağlanmasının yanı sıra, eğer Alzheimer hastalığındaki zihinsel hasar, damar yetersizliğine ya da depresyona bağlıysa Japon eriği ekstresi eksikliği tersine çevirmek için etkili olacaktır. Japon eriği ekstresinin etkinliğini görmek için en az 12 hafta düzenli kullanım gerekmektedir. Bazı Alzheimer hastaları iki haftalık dönemde fayda görürler. Ancak birçoğunun olumlu sonuçları görmek için uzun zaman Japon eriği ekstresi kullanmaları ve bu gelişmeyi korumak için Ginkgo biloba ekstresine devam etmeleri gerekmektedir.

Etkin Doz
Ginkgo biloba ekstresi  yüzde 24 (gingkoflavonglikozit), günde 3 defa 80 mg; terpen laktonları yüzde 6.

Kullanıma Alanları (Endikasyon)
·       Genel dolaşım toniği
·       Kognisyonun iyileşmesi
·       Serebrovasküler hastalıklar
·       Hafıza zayıflığı
·       Zihin karışıklığı
·       Bunama
·       Alzheimer hastalığı
·       Yaşa bağlı depresyon
·       Tinnitus
·       Antioksidan
 
Kontrendikasyon
·       Asetominofen, ergotamin, kafein
·       Antikonvulzanlar
·       Aspirin, warfarin
·       Tiazid
·       İnsülin
·       Valerian
·       Siklosporin
·       Antiepileptikler
·       Teofilin
·       Doksorubicin, cisplatin
 
Uyarılar
Ameliyattan en az 1 hafta önce kesilmelidir. Konvülzif bozukluk ve beklenmeyen kanama görülebilir. Baş ağrısı, uyuşukluk, bulantı, kusma, diyare ve dermal hassasiyet yapabilir.