Eczacı Mesleki Sorumluluk Sigortasında Farmasigorta’dan özel şartlar

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014


TEMİNAT KAPSAMI

*   Eczacı ve SGK ‘ lı çalışan personeli mesleki faaliyetini yerine getirirken ;*  Yapacakları mesleki hata,kusur,ihmal,yanlış ve yanıltıcı beyan sonucu açılacak maddi/manevi tazminat talepleri*  SGK ‘ nın rücusu (fatura kesintisi)*  Avukatlık ve mahkeme masrafları (baro tarifesi) tutarında teminata dahildir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

* Her bir hasarda olay başı 250 TL muafiyet uygulanacaktı**Mesleki faaliyet sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her türlü olay ve davranışlar*  Sigortalı veya yanında çalışan kişilerin alkol,uyuşturucu vb. narkotik malzemelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar*  İdari para cezaları teminat haricidir.