Dünya Kooperatifçilik Günü Kutlu Olsun...

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 21.12.2014

Değerliortağımız,

Halka hergün çeşitli sağlık hizmetleri sunan eczacılar olarak, artık mesleğimizin birparçası haline gelmiş sorunlarla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yılınson günlerini yaşadığımız Aralık ayında  bizler için de oldukça önemli birgün bulunmakta; Dünya Kooperatifçilik Günü.

Bilindiğiüzere kooperatifler ortak ekonomik, sosyal vekültürel ihtiyaçlarını demokratik olarak yönetilen şeffaf kuruluşlardankarşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelip güçlerini birleştiren insanlarınoluşturduğu özerk kuruluşlardır. Konuya eczacılık kooperatifleri özelinde baktığımızdailk eczacılık kooperatifinin 1890 yılında 694 ortakla Milan’da kurulduğubilgisine ulaşıyoruz. 1910 yılında bu kooperatif ülkedeki en büyük şirketlerdenbirisi olmuştur.

Ülkemizde 26 farklı kategoride görev yapan 84232 kooperatif içindeönemli bir yere sahip olan ECZA KOOPERATİFLERİ’nin kuruluşu 1979 yılındaolmuştur. Manisa ve İzmir’den sonra Bursa’da kurulan ilk eczacıkooperatiflerinin ardından ülkenin birçok bölgesinde bilinçli, fedakâr, çağdaşve demokrat meslektaşlarımız kendi bölgesel şartlarını değerlendirereküyelerinden aldıkları güç ve destek ile diğer eczacı kooperatiflerinin dekuruluşuna öncülük etmişlerdir.

Kooperatiflerin önemi dünyada her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır.Birleşmiş Milletler; Kooperatiflerin özellikle kalkınma ve yoksulluklamücadeledeki rollerine dikkat çekmekte ve devletlerden kooperatifçilik içinelverişli bir ortam yaratılmasını talep etmektedir. Bu amaçla BirleşmişMilletler 2012 yılını Dünya Kooperatifçilik yılı ilan etmiş ve yıl boyunca,dünya devletlerine; kooperatifçilik modelinin sağlıklı ekonomik kuruluşlarolduğunu vurgulayan çalışmalar yapmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun193 sayılı tavsiye Kararında; kooperatiflerin istihdam, yatırım ve kaynaklarınharekete geçirilmesine öncülük eden fonksiyonlarına dikkat çekmesi bizler içinönemli bir noktadır. Bunların yanı sıra Avrupa Birliği 2004 yılında istihdamyaratılması bakımından önemli bir işletme türü olarak “Kooperatiflerin TeşvikEdilmesi Konulu Komisyon Bildirimi”ni yayınlamıştır.

BEK ailesi olarak 35 yıldır mesleğimizin geleceğinde oluşabilecekpotansiyel riskli durumlara karşı birlikte hareket ederek kooperatifçilik dayanışmasınınne derece önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

DünyaKooperatifçilik Günü’nün yıldönümünde, kooperatifçilik bilincini yaymak içinhep birlikte daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Her geçen yılsizlerle el ele gerçekleştirdiğimiz değişimler bizlere hem mesleki hem ekonomikhem de sosyal olarak daha güçlü projeler üretimi için güç vermektedir.

Ülke genelisağlık sektöründe önemli paydaşlardan birisi haline gelmek için yıllardır hepbirlikte emek veriyoruz. 35 yıllık özverili çalışmalarımız sonucunda henüz arzuladığımıznoktaya erişmediğimizi ifade etmek isteriz. Bu noktaya ulaşabilmek için,kuruluşumuzdan bu yana bizimle yol yürüyen tecrübeli meslektaşlarımızdanaldığımız güçle, elimizi mesleğe yeni başlayan genç eczacılara uzatmakta veonları da dayanışma çatımız altına alarak, Kooperatifimizi ileriyetaşımaktayız. Kooperatifimiz ve mesleğimizin geleceği olan gençmeslektaşlarımıza kooperatif bilincini aktarmak için çalışmalarımıza devamedeceğiz, edeceğiz ki kooperatifçiliğin en güzel örneklerinden birisi olan BEKköklerinden aldığı güçle daha güvenli yarınlara ulaşabilsin.

Kooperatifler,ortak imkanları kullanarak istenilen değişimlerin üyeleri için birer fırsathaline dönüşmesine öncülük etmektedirler. Birlikteliğimizin gücüne güvenelim,yarınları daha güvenli hale getirmek için birlikte üretip, birlikte paylaşmayadevam edelim.

DünyaKooperatifçilik Gününüz Kutlu Olsun.

 

BEK

YönetimKurulu