BEK 35 Yaşında...

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014

Eczacının inancı, birlikteliği ve dayanışması 35 yaşında; 21 Ağustos 1979’da, eczacılık mesleğini güçlü bir şekilde ayakta tutabilmenin mesleki örgütlenmeden geçtiği bilinciyle hareket eden meslektaşımızın ve dönemin Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Naci Doğan önderliğinde, 30 ortakla 50 m2’lik bir alanda kurulan BEK, 35. yılında Türkiye’nin en güçlü eczacı örgütü olma başarısını göstermiştir. 

Hiç kuşku yok ki bu başarıda en büyük pay siz değerli ortaklarımızındır.Eczacı kooperatifleri başta kurucumuz Ecz. Naci Doğan, Ecz. Neşe Gülersoy ve Ecz. Nur Işık Boyacıgiller olmak üzere öncü meslektaşlarımızın vizyonu ile 1978 yılından itibaren kurulmaya başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılarak meslektaşlarımıza örgütlü hareket etmenin hem ekonomik hem de sosyal yararlarını somut olarak göstermiştir. 

Bugün en güçlü mesleki örgütlenmelerden biri haline gelen eczacı kooperatifleri birlikte düşünme, birlikte tartışma, birlikte üretme ve birlikte paylaşmanın en güzel, en somut örneklerindendir. Sadece ortaklarının ürün ihtiyaçlarını temin eden ve dağıtımını sağlayan değil, eczanelerin ve ilaç sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunarak ortaklarının hak ve çıkarlarını koruyan, sadece ortağından aldığı güç ile büyümeyi, gelişmeyi ve sektörde eczacıyı da söz sahibi yapmayı hedefleyen yapılardır. 

Kuruluşundan bu yana, eczacı kooperatifi olmanın gururunu ve sorumluluğunu hissediyor; her geçen gün ülkemiz eczacılık sektörüne önemli yenilikler sunmaya, katkı yapmaya, ortaklarımız ve tüm sektör çalışanları için değer yaratmaya çalışıyoruz. Sektörümüzün bugünü ve yarını için, geleceğe birlikte yürümek ve pazarda daha etkin olmak için çalışmalara devam ediyoruz.  

35 yıllık bu süreçte yanımızda olan, siz değerli ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başta kurucumuz Ecz. Naci Doğan olmak üzere mesleğe ve kooperatifçiliğe katkı koyan ve bugün aramızda olmayan tüm meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. 

Saygılarımızla, 
Bursa Ecza Koop 
Yönetim Kurulu