BEK 34 Yaşında!

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 28.10.2014

Tam 34 yıl geçti aradan. “Birlikte üretip, birlikte paylaşma” felsefesiyle yolaçıktığımız ilk günden bu yana tam 34 yılı geride bıraktık. 21 Ağustos 1979’da,eczacılık mesleğini güçlü bir şekilde ayakta tutabilmenin mesleki örgütlenmedengeçtiği bilinciyle hareket eden 7 meslektaşımızın önderliğinde, 30 ortakla 50m2’lik bir alanda kurulan BEK bugün 16 il de, 17 şubesi, 800’e yakın çalışanıve 3300 ortağıyla büyük bir aile.

Türkiye’de eczacıkooperatifleri başta Ecz. Işık Boyacıgiller, Ecz. Neşe Gülersoy ve kurucumuzEcz. Naci Doğan olmak üzere öncü meslektaşlarımızın vizyonu ile  1978yılından itibaren kurulmaya başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılarakeczacılarımıza örgütlü hareket etmenin hem ekonomik hem de sosyal yararlarınısomut olarak göstermiştir. Bugün en güçlü mesleki birliklerden biri halinegelen eczacı kooperatifleri birlikte düşünme, birlikte tartışma, birlikteüretme ve birlikte paylaşmanın en güzel, en somut örneklerindendir. Sadeceeczacı ortaklarının ürün ihtiyaçlarının teminini ve dağıtımını sağlayan değil,eczanelerin ve ilaç sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunarakortaklarının hak ve çıkarlarını koruyan, sadece ortağından aldığı güç ilebüyümeyi, gelişmeyi ve sektörde eczacıyı da söz sahibi yapmayı hedefleyen yapılardır.

Bu misyondan hareketle kurulan engüçlü eczacı kooperatiflerinden biri olarak, ilk günümüzden bu yana, birliktehareket etmenin, el ele vererek sorunlarımıza çözümler üretebilmenin ve meslekidayanışmanın onurunu taşıyoruz. Bir eczacı kooperatifi olmanın gururunu vesorumluluğunu hissediyor; her geçen gün ülkemiz eczacılık sektörüne önemliyenilikler sunmaya, katkı yapmaya, ortaklarımız ve tüm sektör çalışanları içindeğer yaratmaya çalışıyoruz.  Sektörümüzün bugünü ve yarını için, geleceğebirlikte yürümek ve pazarda daha etkin olmak için çalışmayı sürdürüyoruz. 

34 yıllık bu güzel süreçteyanımızda olan, bizi destekleyen, takip eden ve projelerimizde katkılarıbulunan herkese teşekkür ediyor, başta kurucumuz Ecz. Naci Doğan olmak üzerebugün aramızda olmayan tüm meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Yeniliklerimizi hayatageçirmeye, ortaklarımız için çalışmaya, çözümler üretmeye ve “meslekidayanışmanın onurunu” taşımaya devam edeceğiz. Hep birlikte birçok başarıyaimza atacağımıza ve nice yıldönümlerini büyük bir gururla kutlayacağımızainancımız sonsuz.

Saygılarımızla,

BEK
YÖNETİMKURULU