21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü Kutlu Olsun

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 15.12.2014

?Değerli Ortağımız;

Kişilerin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayan kooperatifçiliği tanıtıp, yararlarını anlatmak ve insanları kooperatifçiliğe teşvik etmek için 21 Aralık günü Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kabul edilmiş ve kutlanmaya başlamıştır.

Dünyada ilk kooperatif 21 Aralık 1844 yılında İngiltere’de kurulmuştur. Türkiye’de kooperatifçilik hareketi Osmanlı devleti döneminde 1863 yılında Memleket Sandıkları ile başlamış Cumhuriyet döneminde ise ilk olarak tarım alanında 1936 yılında Silifke de Tekir Çiftliği Tarım Kredi kooperatifi kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kooperatifin kurucu ve 1 numaralı ortağı olmuş, bu yaklaşımıyla hem kooperatifçiliğe olan inancını ortaya koymuş, hem de modern tarım tekniğini uygulama konusunda yol gösterici olmuştur.

Demokratik ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda gelişmelerinde ve bugünkü ileri duruma gelmelerinde kooperatiflerin çok büyük katkıları olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin toplum olarak kalkınmalarında benimsedikleri model kooperatifleşmek olmuştur.

Sosyal dayanışmanın ve üretkenliğin arttırılmasına dönük çabanın somut birer göstergesi olarak değerlendirilen kooperatiflerin bugün dünyada pek çok çeşidi, birbirinden farklı alanlarda etkinlik göstermekte ve sadece ortaklarına değil ülkelerinin refah düzeyine de katkıda bulunmaktadırlar. 

Meslektaş dayanışmasının mesleki geleceğe ne denli olumlu katkılarda bulunabileceğini gösteren örnek kuruluşlardan olan ve Türkiye’de 1979 yılında kurulmaya başlayan Eczacı Kooperatifleri de her geçen yıl ortaklarından almış oldukları destekle devamlı olarak gelişmektedir.

Ekonomik koşulların çok kötü olduğu bir dönemde; eczacıların bir araya gelerek ortaya çıkardıkları bu oluşum, ortakları olan eczacıların hak ve çıkarlarını korumak gibi birçok amaca hizmet ederek sürekli gelişmeyi ve ortakları ile birlikte sektöre olumlu katkılarda bulunarak birlikte sürekli gelişmeyi amaçlamaktadır.

34 yıldır faaliyet sürdürdüğü ve ortaklarından aldığı güçle, hedeflediği yolda ilerleyen Bursa Ecza Koop’un özünü oluşturan siz değerli ortaklarımızın ve kooperatifçiliğin önemini kavramış ve bu yolda destek verdirmeyi sürdüren tüm meslektaşlarımızın ‘Kooperatifçilik Günü’ nü kutlarız...

Birlikte üretip, birlikte paylaşmaya devam edeceğiz...

Saygılarımızla,

BURSA ECZA KOOP

YÖNETİM KURULU