2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 11.09.2014

“Kooperatifler, ekonomik canlılığın ve sosyal sorumluluğun bir arada yürütülmesinin mümkün olduğunu topluma hatırlatmaktadır.”

Ban Ki Moon (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri)

 Değerli Ortağımız,Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği 2012 yılını; kooperatiflerin sosyo-ekonomik gelişime olan etkisini, özellikle de yoksulluğun azaltılması, istihdam yaratılması ve sosyal entegrasyon alanlarındaki katkılarının önemini vurgulamak adına Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan etmiştir.Uluslararası Kooperatif Birliği’nin (International Cooperative Alliance) verilerine göre dünyada 800 milyondan fazla kişi kooperatif üyesidir ve 2007 verilerine göre kooperatifler dünya genelinde 100 milyondan fazla kişiye iş imkanı sağlamaktadır. 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı ile kooperatiflerin içinde bulunduğumuz global ekonomik kriz döneminde yeni işlerin yaratılması, gelirlerin arttırılması, yerel nüfusun yerel ve global pazarlara bağlanması, gıda güvenliği, cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi  gibi önemli konulardaki potansiyeli ve katkılarına tüm dünyada dikkati çekilmesi amaçlanmaktadır.Bu kapsamda 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı’nın 3 temel hedefi bulunmaktadır;
 • Halkın kooperatifler ve kooperatiflerin sosyo-ekonomik gelişime katkıları hakkında farkındalığını arttırmak.
 • Ortak ekonomik ihtiyaçları belirlemek ve sosyo-ekonomik güçlenmeyi sağlamak için bireyler ve kurumlar arasında kooperatif oluşum ve gelişimini desteklemek.
 • Kooperatiflerin kurulumu ve gelişmesi için politikalar, kanunlar ve uygun düzenlemeler yapmak üzere hükümetleri ve düzenleyici kuruluşları desteklemek.
“Kooperatif Girişimleri Daha İyi Bir Dünya İnşa Eder” temasının işleneceği bu yıl süresince tüm dünyada kooperatiflerin kurulumu ve gelişimini teşvik etmek için çalışmalar yapılacaktır. Bu tema çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerde 10 temel mesaj verilecektir:
 • Kooperatif girişimleri daha iyi bir dünya inşa eder,
 • Kooperatif girişimleri, üyelerin sahip olduğu, yönettiği ve hizmet verdiği kuruluşlardır,
 • Kooperatifler insanları güçlendirir,
 • Kooperatifler yaşam standartlarını arttırır ve ekonomiyi güçlendirir,
 • Kooperatifler sürdürülebilir kalkınmayı sağlar,
 • Kooperatifler kırsal kalkınmayı destekler,
 • Kooperatifler sosyal ve ekonomik talepleri dengeler,
 • Kooperatifler demokratik prensipleri geliştirir,
 • Kooperatifler; gençler için sürdürülebilir bir iş modelidir.
Birleşmiş Milletler’in kooperatifçilik hareketini bu şekilde desteklemesi ve onurlandırması eczacı kooperatifçiliğine gönül vermiş bizler için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Şüphesiz ki 1978 yılından itibaren kurulmaya başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak bugün en güçlü mesleki birliklerden biri haline gelen eczacı kooperatifleri ülkemizde kooperatifçilik hareketini en güzel temsil eden yapılardan biridir. Bu başarıda en büyük pay şüphesiz kooperatif ortaklarının inanç ve aidiyetinden gelmektedir.Küçük paylaşımları büyük değerlendiren kooperatifleri onurlandıran 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılınızı kutlar; mesleki dayanışmayı bireysel ticari kazancın önüne koyan, birlikte hareket etmenin gücüne inanan kooperatif ortağı tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.BURSA ECZA KOOPYÖNETİM KURULU