Page 1 - BEK Bülten - 8. Sayı
P. 1

BÜLTEN

                                            8. Sayı | Şubat 2020

                      Veriler ile 2019’da BEK Değerleri

   Değerli Ortaklarımız,         2019 yılı hem ülkemizde hem de dünyada son derece zor bir yıldı. Geçtiğimiz yıl mali kriz,
   Şubat ayındaki en önemli gündemimiz kuşkusuz  savaş tehditleri ve çeşitli çatışmalar ile dolu bir yıl oldu. 2019, BEK açısından her şeye
   ilaç kur ayarlaması oldu. Kamunun ilgili taraflarının  rağmen iyi bir yıldı. 2019 yıl sonunda ortak sayımız %5,36’lık büyüme ile 5033’e ulaştı.
   değerlendirmeleri sonrasında 19 Şubat tarihinden
   geçerli olmak üzere yapılan kur ayarlaması ile  2019 yılı sonundaki satış rakamları incelendiğinde BEK 2018 yılında 2.744.619.211’lik
   ilaçlara %12.1 zam yapıldı. Bu dönemde de geçmiş  (Fatura altı KDV hariç iade düşülmüş) değer yaratırken bu durum 2019’da %36,78’lik
   yıllarda olduğu gibi ürüne erişmenin sıkıntılı olduğu  yükseliş ile 3.754.153.939 olarak gerçekleşti.
   koşullar yaşadık. Kooperatiflerin etkili olduğu
   bölgelerde görev yapan meslektaşlarımız bu tür  BEK, satış rakamları IQVIA (IMS Health & Quintiles) Tıbbi İstatistik ve Danışmanlık Şirketi
   olumsuzlukları diğer bölgelere göre nispeten daha  verileri dikkate alındığında kutuda %5,88, TL’de %36,18 büyüme ile Türkiye pazarının
   az yaşarken, hastaların ilaca erişiminin hayati  çok üzerinde büyüme gerçekleştirdi. (Türkiye pazar büyümesi kutu %1,56, TL’de ise
   bir konu olduğunu bir kez daha deneyimleyerek  %30,64 oldu.)
   yaşadık. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu
   konuda, kamu ve sektör paydaşlarının uzlaşması  Toplam pazar üzerinden yapılan bu ölçümlemenin, ilaç ve ilaç dışı pazar karşılıklarına
   ile yeni bir sistem geliştirmeleri bir gereklilik haline  bakıldığında; BEK’in ilaçta kutu pazar payı 2018’de %8,19 iken, 2019’da %8,69, TL’de
   gelmiştir diye düşünmekteyiz.     %8,44 olan pazar payının %8,84’e yükseldiği görülmüştür.
   Kooperatif olarak, güven üzerine kurulu bir yapımız  İlaç dışı ürünler pazarında ise 2018’de kutuda %10,11 olan pazar payı yıl sonunda
   var. Bu kurumumuzun en güçlü yönlerinden biri.  %9,73’e düşmüştür. 2018 yılında %8,72 olan TL pazar payı yükselerek %8,76 olmuştur.
   Ortaklarımızın her ilaç zammında, her ekonomik
   krizde kooperatifimiz sayesinde kendini güvenli  BEK 2018 toplam kutu pazar payı %8,47 iken, artış göstererek %8,83’e ulaşmıştır. 2018’de
   bir limanda hissettiğini biliyor olmak, birlikte  %8.44 olan TL pazar payı da artış göstererek %8.83 olmuştur.
   yol almanın en tatmin edici yönlerinden birini
   oluşturuyor. Bu vesile ile kooperatifinize olan  Kırklareli
   güveniniz için bir kez daha teşekkür ederiz.  Tekirdağ İstanbul   PAZAR TİPİ  KUTU     TL
                            Kocaeli Düzce
   Şubat ayında çatı örgütümüz olan TEKB’nin (Tüm  Yalova Sakarya Bolu Çankırı BEK İLAÇ 185.907.870 4.912.385.805
   Eczacı Kooperatifleri Birliği) sektör bilgilendirme  Çanakkale Bursa Bilecik BEK İLAÇ DIŞI 33.845.003 495.096.140
   toplantısına katıldık. Her platformda kooperatifçiliği  Balıkesir Kütahya Eskişehir Ankara Kırıkkale Yozgat BEK TOPLAM 219.752.873 5.407.481.944
   etkin temsil etmek için çalışan TEKB, tüm Türkiye
   pazarına hizmet etme hedefi ile yoluna kararlı  Uşak Afyonkarahisar TÜRKİYE İLAÇ 2.139.773.159 55.586.014.378
   bir şekilde devam etmektedir. TEKB’nin en güçlü     Konya   TÜRKİYE İLAÇ DIŞI 347.849.907 5.653.695.079
   üyelerinden olan kooperatifimiz, ortakları ile birlikte      TÜRKİYE TOPLAM 2.487.623.066 61.239.709.457
   dengeli ve sağlıklı büyümeye en fazla katkı koyan
   yapılardan biri olmanın gururunu yaşamaktadır.
   BEK, İSKOOP ve GEK olarak toplamda 12.000’i  TEKB Sektör Bilgilendirme Toplantısı
   aşkın ortağa sahibiz. 49 şubede 2.800’e yakın  Gerçekleştirildi           Şube Bölgeleri
                                              Hizmet Bölgeleri
   çalışan ve 1000’i aşkın araç filomuz ile ülkemizdeki
   en başarılı kooperatif uygulamalarını kararlılık  Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği tarafından organize edilen Sektör Bilgilendirme Toplantısı
   ile gerçekleştiriyoruz. Türkiye pazar verilerinde  18 Şubat tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız
   kooperatiflerin toplam ciro büyüklüğü 2019’da     Ecz. Recep Görmez’in yanı sıra yönetim kurulu üyelerimiz ve kurum yöneticilerimiz katıldı.
   %33.60’lık değişim ile 11,673 TL (Milyar) olmuştur.
   Kooperatif yapıların en önemli özelliğinden biri  Toplantının açılış konuşmasını yapan TEKB Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. M.Sait Yücel, sektör
   de şeffaflık. Bu sayımızda 2019 yılı BEK verilerini  ve eczacı kooperatifleri ile ilgili veriler paylaşarak, tüm Türkiye pazarına hizmet vermeyi,
   de bulabileceksiniz. Kooperatifimiz 2019 yılında  dengeli ve sağlıklı büyümeyi hedeflediklerini iletti.
   geçen yıl olduğu gibi Türkiye değerlerinin üzerinde
   büyüme gerçekleşmiştir.        Açılış konuşmasının ardından, Avrupa Eczacı Kooperatifleri Topluluğu (SECOF) Genel
   Birlikte bir değer üretmek, birlikte çözüm bulmak,  Müdürü Ecz. Alain Roudergues de bir sunum yaptı. Yaklaşık 100 ilaç firması temsilcisinin
   ortak akılla yol kat etmek insanlara ve kurumlara  katıldığı programda sektör ile ilgili önemli değerlendirmeler yapıldı.
   güç verir. Bu gücü yaşamak, bunu deneyimlemek,
   bu devamlılığı 40 yıldan fazla süredir korumak,
   son derece değerlidir. Bursa Eczacılar Kooperatifi
   olarak birlikte üretip, birlikte paylaşmaya devam
   edeceğiz…

   Saygılarımızla
   BEK Yönetim Kurulu
   1   2   3   4