Page 1 - BEK Bülten - 7. Sayı
P. 1

BÜLTEN

                                       7. Sayı | Aralık 2019 - Ocak 2020

                        2019-2020 Bölge Toplantılarımız Gerçekleşti
     Değerli Ortaklarımız,
     Yeni yılı yeni ve heyecan verici gelişmeler ile karşıladık.
     Türkiye’nin ilk 100 kuruluşundan biri olmaya doğru
     ilerlerken, kurumumuzdaki yenilenme ve bunun
     getireceği olumlu gelişmeler nedeniyle heyecanlıyız.
     2019 yılı dünya ve ülkemiz için karamsar ve kötü
     tablolar getirirken BEK penceresinden baktığımızda
     durum farklıdır. Kurumumuz alınan tedbirler ile iyi
     bir dönem geçirirken, ortaklarının yanında durmuş
     ve deyim yerinde ise “yağmurlu havada şemsiye
     kapatılan” koşullarda işini kararlılık ve adalet ile
     yapmaya devam etmiştir. Kötü günde de ortaklarının
     destekçisi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
     Kooperatifimizin temel amaçlarından biri ise
     ortaklarımıza kaynak aktarmaktır. Bu nedenle  2019 yılına ilişkin faaliyetlerimizin ortaklarımız ile paylaşıldığı bölge toplantılarımız 13
     elimizdeki kaynağı daha verimli kullanma gerekliliğimiz  Aralık 2019 tarihinde Sakarya Bölge Toplantısı ile başlayarak 18 Ocak 2020 tarihinde
     2020 yılında da temel odağımızdır. Dünyamızdaki  Bursa Bölge Toplantısı ile sona erdi. Bölge toplantılarımızda eczane ekonomileri ile
     değişim o kadar hızlıdır ki, aynı davranışları sergilemek
     neredeyse durmak anlamını taşımaktadır. Bunun için  ilgili eczacı ve depo karlılıkları, SGK sağlık harcamaları, eczacı kooperatiflerinin payı
     günü yakalamak esastır. Kurumumuz 40 yıldır bu  gibi konular ele alınırken, risturn ve ciro primi rakamları ile ilgili uygulamaya alınan ve
     beceriyi gösterme başarısını sergilerken, bundan sonra  alınacak olan yenilikler açıklandı. Bölge toplantılarımızda işletme ayrıntılı bilanço verileri
     da kooperatifimiz bu çok yönlü hayatı yönetmede
     eczaneniz ile ilgili her alanda farklı uygulamalarla  ile BEK kuruluşları hakkında bilgi aktarılırken ayrıca 2020 yılına ilişkin öngörüler de
     yanınızda olacaktır. Değişimi yönetirken ortak akıl daha  paylaşıldı. 2020 yılının 2019 yılında yaşanan krizden sonra bir dengeleme yılı olacağı
     da önem kazanmaktadır. Ortak akıl 40 yıldır kurum  ifade edildi. BEK olarak kaynakların daha verimli kullanılmasına odaklanmaya devam
     kültürümüzdür. Kooperatifimizi bu ortak aklı modernize
     edecek şekilde yeniden inşa ederken, ortaklarımızın  edileceği vurgulanırken 40 yıl olduğu gibi ortaklar ile birlikte yol yürüyerek bütün
     da değerli katkıları ile gelişimimizi kapsamlı bir çözüm  zorlukların aşılabileceğine işaret edildi. BEK toplantıları sırası ile Sakarya, Bolu-Düzce,
     ortaklığı boyutuna taşımaktadır.   Tekirdağ-Kırklareli, İstanbul-Gebze, Kocaeli, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Çankırı, Konya,
     Heyecan verici bir gelişimin eşiğindeyken sektörümüzün  Afyon-Uşak, Çanakkale-Edremit, Balıkesir-Bandırma, Yalova, Kütahya, Eskişehir-Bilecik
     en kazançlı kooperatif ortakları yine BEK ortakları
     olacaktır. Bu avantaj 2020’de çok daha fazla  ve Bursa olarak gerçekleşti.
     hissedilecektir. Organizasyon yapımızda değişiklikler
     yapmaktayız. Önümüzdeki günlerde sizlere bu
     gelişmeleri açıklayacağız. BEK Merkez ve kuruluşlarını
     Bursa’da tek bir merkezde toplamayı hedeflemekteyiz.
     Tek çatı altında toplanarak işletme ile ilgili kaynakları
     daha verimli kullanmaya, kurumlarımız arasındaki
     iletişimi güçlendirmeye ve işlerimizi bütünsel olarak
     değerlendirmenin faydalarını göreceğimize inanmaktayız.
     Çağımızda iş yapmanın en önemli kriterlerinden biri olan
     verimliliği sağlamak, sonuç ve çözüm odaklı model
     ile karlılığı arttırmak, en iyi hizmeti sunmak amacı
     ile eczane yönetimi ile ilgili her konuda danışman ve
     destekçi olmayı hedeflemekteyiz.
     Şubelerimizdeki yenilikleri gerçekleştirirken, fiziksel
     koşullarımızın iyileşmesi hizmet kalitemize de olumlu
     yansımaktadır. Son olarak Tekirdağ şubemiz yeni
     binasında hizmet vermeye başlamıştır.
     Sektörümüzün geleceği için 2020 yılında da Tüm
     Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu ve Ecza
     Depoları Dernek yetkilileri olarak TİTCK ile düzenli
     istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. İlkini Ocak
     ayında yaptığımız toplantıda geçtiğimiz yıl ile ilgili
     değerlendirmelerde bulunduk ve TEKB Yönetim
     Kurulu olarak İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili görüş ve
     önerilerimizi sunduk.
     Bölge toplantılarında aktardığımız gibi ortaklarımız ile
     birlikte yol yürüme kararlılığımız ile aşamayacağımız
     engel olmadığını düşünmekteyiz. Bu vesile ile yeni
     yılınızı bir kez daha kutlar, 2020’nin dünyamıza,
     ülkemize barış ve hoşgörü getirmesini dileriz.
     Saygılarımızla
     BEK Yönetim Kurulu
   1   2   3   4   5   6