Yönetişim

BEK Yönetişim

Amaç
BEK'te çalışana, müşteriye, tedarikçiye, işbirliklerine ve topluma finansal ve kurumsal düzenlemelerle ilgili bilgiyi doğru yöntemlerle açıklamak ve kurumsal yönetimi etkin gerçekleştirmek.

Gereklilikler

 • Çalışanlar, kuruma ve paydaşlara ait özel bilgiyi korumakla yükümlüdür.
 • Yetkili olmayan kişilerin ulaşabileceği yerlerde kurum ve paydaşlara ait özel bilginin bulundurulmamasına özen gösterilir.
 • Şeffaflık ilkesi gereği finansal ve kurumsal düzenlemelerle ilgili bilgi zamanında, doğru ve eksiksiz olarak kamuoyuna açıklanır.
 • Kamuya açıklanan kurum bilgilerinin ticari sır kapsamında olmamasına özen gösterilir.
 • Kamuya açıklanan kurum bilgilerinin rekabet gücünü engelleyecek sonuçlara sebep olmamasına özen gösterilir.
 • Kamuoyuna açıklanan bilgilerde ikilem yaratacak belirsiz ifadelerden kaçınılır.
 • Ticari sır kapsamındaki müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir.
 • Hukuk ve etik düzene uygun iş yapılır ve davranış gösterilir.
 • Yöneticiler tarafından paydaşları zarara uğratma kastıyla karar alınamaz.
 • Paydaşların kurum yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilir.
 • Haksız menfaat sağlayacak ilişkilerin kurulmaması için gerekli önlemler alınır.