Sürekli İyileştirme ve Öğrenme

BEK Sürekli İyileştirme ve Öğrenme

Amaç
Yenilikleri ve iyileştirme fırsatlarını yaratarak sürekli iyileştirmeyle ve öğrenmeyle iş mükemmelliği atılımını gerçekleştirmek

Gereklilikler

 • Vizyon ve misyonun gerçekleştirilmesi için gereken iyileştirme çalışmalarının başlatılmasında ve yaşama geçirilmesinde tüm çalışanlar durumsal liderlik sorumluluğu üstlenir.
 • İyileştirme çalışmalarında yer almak tüm çalışanların görev tanımlarının bir parçasıdır.
 • Tüm çalışanlar katma değer yaratacak yenilikçilik ve iyileştirme fırsatlarını ararlar.
 • En iyi uygulamaları ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kıyaslama ve öğrenme çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Tüm çalışanların yenilikleri ve iyileştirme fırsatlarını yaratmak için iyileştirme çalışmalarına lider, ekip üyesi ve destekleyici olarak katılımları sağlanır ve liderler teşvik ederler.
 • İyileştirmeye açık alanlar vizyonun ve misyonun gerçekleştirmek ve kurumsal gelişim için birer fırsat olarak görülür.
 • Yıllık planlamalar kapsamında tüm süreçlerde iyileştirme çalışmalarının yayılımı ve sürekliliği sağlanır.
 • Yapılan tüm iyileştirme çalışmaları sonuç odaklı olarak yürütülür, hedef belirlenir ve izlenir.
 • Tüm çalışanların kendi çalışma alanlarında kullanacakları sürekli iyileştirme yöntem ve araçlarıyla ilgili eğitim verilir.
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarına katılım ve katkı tanınır.
 • Sürekli iyileştirme ve öğrenme için paydaşlarımızın sahip olduğu bilgi keşfedilir ve paylaşılır.
 • Tüm paydaşlarımızın fikirlerine, bilgi birimlerine ve emeklerine değer verilir ve yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları iyileştirme çalışmalarında kullanılır.