Satış

BEK Satış

Amaç
BEK'in hizmet verdiği bölgelerdeki satış güvenilirliğinin ve satış karlığının yüksek, öncü ve lider olmasını sağlamak.

Gereklilikler

  • Satışa sunumda eşitlik gözetilir.
  • Satış şartları müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde ve zamanında hazırlanır.
  • Pazar ve rakip bilgileri yakından takip edilir.
  • Finans politikaları dikkate alınır.
  • Firma alacakları takip edilir.
  • Tedarikçilerle ve müşterilerle etik iletişim kurulur.
  • Tedarikçilerle karşılıklı fayda getiren işbirlikleri geliştirilir.
  • Müşteriyi ve kurumu zarara uğratmayacak şekilde satış gerçekleştirilir.
  • Tevzi ürünlerin dağıtımında tanımlanmış sistematik takip edilir.
  • Satışlarda ve iadelerde promosyon takip edilir.