Müşteri İlişkileri ve Pazarlama

BEK Müşteri İlişkileri ve Pazarlama

Amaç
Pazarın ve sektörün gelişimini takip etmek, kurumsal imajı artırmak, müşteri odaklı yönetim anlayışını benimsemek.

Gereklilikler

  • Müşterilerin istek ve beklentilerini anlayacak ortamlar geliştirilerek, nihai tüketicilere sunulacak ürün ve hizmetin kalitesi artırılır.
  • Müşterilere sunulan yeni ürün ve hizmetin tüm aşamaları izlenir.
  • Pazarda rakipler izlenir, piyasa şartları altında ve etik kurallar çerçevesince rakiplerin bir adım önünde olmaya çalışılır.
  • Toplum kuralları dikkate alınarak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilir.
  • Müşteri geri bildirimleri bir gelişim aracı olarak kabul edilerek hizmet standartları ve iş süreçleri iyileştirilir.
  • Müşteri talep, beklenti ve sorunları adil ve tarafsız değerlendirilir.
  • Haksız menfaat sağlayacak ilişkilerin kurulmaması için gerekli önlemler alınır.