Kurumsal İletişim

BEK Kurumsal İletişim

Amaç
BEK'in kurum imajının, yönetim politikalarıyla uyumlu bir şekilde tüm paydaşlar tarafından algılanmasını sağlamak.

Gereklilikler

  • Temel strateji ile uyumlu iletişim stratejileri geliştirilir.
  • Kurum vizyon ve misyonu ile politika ve stratejilerinin tüm paydaşlar tarafından bilinmesi, anlaşılması ve benimsenmesini sağlamak üzere etkin iletişim planları ve yaklaşımları oluşturulur.
  • Kurumsal imaja hizmet etmek üzere oluşturulan kurumsal kimliğin çalışanlar ve tüm paydaşlar tarafından ortak algılanması sağlanır.
  • Tüm paydaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanır.
  • Çağdaş ve etkin iletişim disiplinleri ve kanalları kullanılır,
  • İletişim teknolojileriyle iletişim yöntemleri geliştirilir.
  • Tüm paydaşlarla iletişim ulaşılabilirlik, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yürütülür.
  • BEK değerleri ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak sosyal sorumluluk çalışmaları ile sosyal paydaşlara ve ülkeye katma değer üretilir.