İş Sağlığı ve Güvenliği

BEK İş Sağlığı ve Güvenliği

Amaç
Kurum faaliyetleri sırasında taşeron firma çalışanları da dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın güvenli çalışma şartları altında çalışmasını sağlayarak oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak. Bu amaç kapsamındaki çalışmalar sürekli gelişmeyi de dikkate alarak aşağıdaki gereklilikler doğrultusunda yürütülür.

Gereklilikler

  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) amaç ve hedefleri doğrultusunda, kurum faaliyetleri sırasında oluşabilecek İSG riskleri belirlenir, her yıl gözden geçirilerek güncellenir.
  • İSG riskleri göz önüne alınarak risk eylem planları oluşturulur ve uygulanır. Bu şekilde risklerin oluşmasının önlenmesi, ortadan kaldırılması veya etkisinin azaltılması sağlanır.
  • İSG risklerinin kontrol altında tutulması için performans göstergeleri takip edilerek sonuçlarının sürekli iyileştirilmesi sağlanır.
  • İSG ile ilgili faaliyetler yasal ve tabi olunan diğer şartlar doğrultusunda yürütülür.