İnsan Kaynakları

BEK İnsan Kaynakları

Amaç
Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu üst seviyelerde tutmak, insan kaynağını doğru yönetmek.

Gereklilikler

  • BEK'in mevcut ve hedeflediği amaçlarına hizmet edecek bilgi birikimine sahip, gelişime açık, yaratıcı, ekip çalışmasına inanan, kendini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, insani öz değerlerine sahip işgören adaylarının hiçbir ayrım gözetmeksizin istihdamı sağlanır.
  • Çalışanlara amatör ruh ile çalışacağı profesyonel bir iş ortamı sağlanır.
  • Kariyer geliştirme fırsatları yaratılır.
  • Geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesi sağlanır.
  • Performans değerlendirme sistemi ile çalışanlar yöneticileri tarafından yönlendirilerek sürekli izlenir. Geliştirilmesi gereken yönler ortaya çıkarılarak kariyer planları ve ücretlendirmeye katkıda bulunacak bilgiler sağlanır.
  • Çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmak amacı ile hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik kurumsal, mesleki ve kişisel gelişimi sağlayacak gerekli eğitimler verilir.
  • Eğitim programları ile kurumun tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır.
  • Çalışanların kuruma katkıda bulunacak çalışmalarının ve başarının ödüllendirmesi teşvik edilir.
  • Göreve göre ücretlendirme sistemi uygulanarak çalışanın performansı ve kalitesi yüksek tutulur.