İletişim

BEK İletişim

Amaç
BEK strateji ve hedeflerini gerçekleştirmek için iletişim gerekliliklerini tanımlamak.

Gereklilikler

  • Kurum strateji ve hedeflerinin çalışanlarımız tarafından bilinmesi, anlaşılması ve benimsenmesini sağlamak üzere etkin iletişim yöntemleri kullanılır.
  • Kurum kültürünün yaygınlaştırması ve devamını sağlayacak iletişim ortamları yaratılır.
  • Çalışanların gerekli bilgiye ulaşacakları güncel iletişim teknolojisi kullanılır.
  • İletişim ulaşılabilirlik, şeffaflık, doğruluk, eşitlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütülür.
  • Kurumsal vatandaş olarak, toplumun tüm tarafları ile tarafsız, saygılı, açık ve yakın iletişim içinde olunur.