Finansman

BEK Finansman

Amaç
Finansal kaynakları etkin yönetmek, müşteri ve tedarikçi risklerini minimize etmek.

Gereklilikler

  • Nakit eksikliklerinde gerekli kaynak uygun koşullarla sağlanır.
  • Nakit fazlalığı durumunda uygun yatırım araçlarına yönlendirilir.
  • Müşteri ve tedarikçi risk sistemi geliştirilerek olası zararların minimize edilmesi sağlanır.
  • Satış, Satınalma ve Finans koordinasyonu sağlanarak kaynaklar etkin kullanılır.
  • Stratejiler çerçevesinde oluşan bütçenin etkin takibi ve revizyonu sağlanır.
  • Müşteri ve kurum için çağdaş finansal araçlar (ticari kart, doğrudan borçlandırma… gibi) araştırılır ve kullanılır.
  • Erken uyarı sistemleri sağlıklı çalıştırılarak olası riskler için önleyici davranılır.
  • Açıklanacak finansal bilgiler sağlıklı şekilde hazırlanır.
  • Finansal dış denetim mekanizmasının sağlıklı yürütülmesi sağlanır.