Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi

ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Müşteri şartlarını karşılayarak müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yönetme, hizmet gerçekleştirme, kaynakların kullanımı, ölçme-analiz ve iyileştirme ile ilgili süreçlerimizi belirleyip uygulanmasını sağlayan, yönetim sistemimizin etkinliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde kullandığımız bir yönetim aracımızdır.

ISO 10002: MÜŞTERİ ŞİKÂYET YÖNETİM SİSTEMİ

Geri bildirime açık müşteri odaklı bir ortamın oluşturulmasıyla müşteri memnuniyetinin artırılmasını, aldığımız her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve hizmetimizin iyileştirilmesi için kuruluşumuzun yeteneklerinin artırılmasını sağlar. Bu amaçla, müşterilerimizden gelen tüm ticari veya ticari olmayan şikâyetleri ele almamızı, gelen şikâyetlerin nasıl yönetileceğini tasarlamamızı ve uygulamamızı sağlayan bir yönetim aracımızdır.

ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre politikamızın geliştirilmesinde, uygulanmasında ve çevre ile etkileşime giren faaliyetlerimizin yönetilmesinde kullanırız. Kuruluşumuzun, çevre politikalarımız ve amaçlarımızla uyumlu olarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol eden, kusursuz bir çevre performansına ulaşmamızı sağlayan bir yönetim aracımızdır.

OHSAS 18001: 2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşumuzun faaliyetleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate alarak politika ve hedeflerimizin, süreç ve planlarımızın geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim aracımızdır.