Çevre ve Sosyal Sorumluluk

BEK Çevre ve Sosyal Sorumluluk

Amaç
Kurumumuz, faaliyetleri doğrultusunda oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesini amaç edinerek bu kapsamdaki çalışmalarını sürekli gelişmeyi dikkate alarak aşağıdaki gereklilikler doğrultusunda yürütür.

Gereklilikler

 • Çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda, kurum faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel etkiler belirlenir, her yıl gözden geçirilerek güncellenir.
 • Çevresel etkiler göz önüne alınarak çevre programları oluşturulur ve uygulanır. Bu şekilde çevresel etkilerin kontrol altında tutulması, çevreye uyumlu teknolojilerin ve geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması sağlanır.
 • Doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir şekilde kullanımına özen gösterilir.
 • Çevresel etkilerin ve kaynak kullanımının kontrol altında tutulması için performans göstergeleri takip edilerek sonuçlarının sürekli iyileştirilmesi sağlanır.
 • Çevre boyutları ile ilgili faaliyetler yasal ve tabi olunan diğer şartlar doğrultusunda yürütülür.
 • Çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına ilişkin etik kurallara uyulur.
 • Sosyal sorumluluklara karşı duyarlı olmaya özen gösterilir.
 • Fırsat eşitliğine dikkat edilir.
 • Toplum temsilcilerinin kişisel, sanatsal ve kültürel gelişimine destek verilir.
 • Liderler sürekli gelişime katkı için çalışanların ekip çalışmalarına katılımını sağlar.
 • Liderler performansı artırmak, etkili ve verimli iş yapılmasını sağlamak için gereken ortamları oluşturur ve kaynakları sağlar,
 • Liderler çalışanları yetkelendirir.
 • Liderler iş yapma yöntemleri ve davranışları ile çalışanlara örnek olur.
 • Liderler çalışanları tanır ve takdir eder.